Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Burenruzie

Geluisdoverlast door hond van de buren?

Het is in Nederland bijna onmogelijk om elkaar niet te horen, omdat we dicht op elkaar wonen en huizen uit de jaren 60, 70 en 80 vaak slecht geisoleerd zijn daar waar het de muren tussen de huizen onderling betreft. Geluidsisolatie is dan lastig en/of heel duur. Als je buren honden hebben, dan hoort daar af en toe wat geblaf bij, dat is niet 'verboden'.
Soms blaffen honden zoveel en zo vaak, dat het voor overlast zorgt. Volgens de wet moet u een zekere hoeveelheid geluid tolereren van de huisdieren van uw buren. Pas als de geluidsoverlast onredelijke niveaus (qua volume en/of duur) bereikt, kunt u naar de rechter stappen. Het gaat dan om 'onrechtmatige' geluidsoverlast. Het aantonen dat daar sprake van is, is niet eenvoudig. Neem daarom eerst een aantal andere stappen. U leest hieronder welke dat kunnen zijn.

Als honden vaak en veel blaffen zou dit onrechtmatig kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er een regel of wet moet worden overtreden. Wanneer dat zo is, verschilt echter per situatie. Of de hinder onrechtmatig is hangt af van de aard, ernst, duur en de omvang van de overlast. Het gaat in dit soort situaties meestal om wat nog maatschappelijk acceptabel is en wat niet. Dit bepaalt uiteindelijk de rechter. Hoe veel en hoe vaak een hond mag blaffen, kan dus verschillen.

Stappenplan bij overlast

1: Praat eerst met uw buren over de hondenoverlast.
Misschien kan de hond op angsttraining of kunt u op de hond passen als de buren weg zijn. Voor de buren zelf is het waarschijnlijk ook niet prettig dat de hond zoveel blaft. Of misschien zit de hond alleen thuis en weten de buren niet dat de hond zoveel blaft. Probeer in gesprek te komen met de buren en kies een open benadering (dus niet meteen verwijtend). Praten is vaak de beste manier om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

2: Komt u er samen met de buren niet uit? Dan is er in veel gemeenten buurtbemiddeling. Hier moeten wel beide buren aan mee willen werken. Hieraan zijn geen kosten verbond .en.

3: Is het een nijpend/ingrijpend conflict dan kunt u een professionele mediator inschakelen. Ook dan dienen beide partijen met 'bemiddeling' akkoord te gaan. In sommige gevallen vergoedt de rechtsbijstandverzekeraar uw kosten. Een mediator kost tussen de 90 tot 150 euro per uur.
Bij Westerling Mediation kunt u altijd gratis telefonisch advies inwinnen over uw mogelijkheden.

4: Willen de buren absoluut niet meewerken? Meld de overlast dan bij de gemeente (BOR), de Omgevingsdienst en bel de politie of de wijkagent. De notities bij de politie, kunt u later als bewijs gebruiken.
Indien u meent dat de hond verwaarloosd of mishandeld wordt dan kunt u ook de dierenploitie bellen.
Zorg in ieder geval dat u bijhoudt wanneer en hoe lang er overlast is. Ook enkele geluisopnames van de overlast kunnen later van pas komen. Vraag andere buren of ze ook overlast ervaren. Hoe meer buren aangeven dat ze overlast van de hond(en) hebben, hoe sterker je staat.

5: Heeft neits gewerkt en kan de gemeente of politie niets doen dan is een laatste redmiddel om naar de rechter stappen. Vraag in dat geval altijd eerst advies aan een jurist.