Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Schoolkeuze als ouders het niet eens zijn?

Onderstaande stellingen en vragen kunnen ouders in alle openheid en eerlijkheid met elkaar bespreken om
toch nog samen tot een besluit te komen.Voor welke school en wat voor soort onderwijs kiezen we?

Tot 12 jaar beslissen ouders
Staan de belangen van de kinderen voorop?
Worden ze ja dan nee beter van de te nemen beslissing?
Is de (nieuwe) school/omgeving een betere plaats voor de kinderen?
Vanaf 12 jaar is er samenspraak met de kinderen. (zonder loyaliteitsconflicten te veroorzaken!)
(in bijzijn kinderen geen discussie/beinvloeding door ouders)
Objectief vaststellen wat de kinderen willen
Behoud van vertrouwde omgeving
Opbouw nieuw sociaal netwerk in nieuwe schoolomgeving
Kinderen op dezelfde school?
Afstand van de school tot verblijfadres
Kwaliteit van de school
Is de school acceptabel voor beide ouders (buiten kwaliteit/locatie)?
(sfeer, beleid, leraren, populatie etc.)
Praktische voor- nadelen met halen brengen
Heeft keuze positieve invloed op na-schoolse activiteiten (sport, hobby)?
Kunnen beide ouders aanwezig zijn bij activiteiten school en ouderavonden
Zijn er al ideeen over de keuze/locatie van de middelbare school/voortgezet onderwijs/studie?
Heeft de locatie van de school invloed op de quality time ouders-kinderen?
Kunnen beide ouders goede invulling geven aan de verblijfsregeling?
Kunnen beide ouders het halen en brengen goed invullen?
Niet eens over schoolkeuze: wijzigen alleen mogelijk na uitspraak (kinder)rechter.
Is co-ouderschap in dat geval nog wel mogelijk? Communciatie verslechterd.
Grotere afstand (in kilometers) maakt co-ouderschap lastiger
(kinderen kunnen niet zelfstandig van de één naar de ander)

Probeer in goed overleg op basis van open overleg en met 100% uitschakeling van ieder
eigen belang tot overeenstemming komen. Daarmee helpt u uzelf en uw kinderen.