Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Kindermediator helpt kinderen tijdens de echtscheiding

Ook -of misschien De kindermediator help kinderen om een moeilijke periode door te komenjuist- uw kinderen hebben deskundige aandacht nodig voor, tijdens en na de scheiding.
De kindermediator praat met de kinderen en hoort/ziet vaak net wat meer dan de ouders zelf. Door goed om te gaan met de signalen van de kinderen komen zij beter door deze lastige periode in hun jonge leven heen en kunnen mogelijk (gedrags)problemen voorkomen worden.

Neem eens vrijblijvend contact op met de kindermediator en bespreek met hem/haar wat we voor uw kinderen kunnen doenen tijdens het scheidingsproces.