Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Familieruzie maakt heel wat kapot...

Familieconflicten maken meer kapot dan je lief is. Familieconflicten zijn aan de orde van de dag. Veelal blijven ze binnenshuis en zijn ze voor de buitenwacht onzichtbaar.

Het is niet makkelijk om er over te praten. Familieconflicten kunnen soms hoog oplopen en de frustraties worden over en weer steeds groter. Als er niet snel een oplossing komt veroorzaken familieruzies veel verdriet en verstoren de onderlinge relaties ernstig. Bovendien zijn dit soort conflicten zeer belastend omdat ze het ‘normale’ familieleven blokkeren. Zelfs in hechte families kunnen de spanningen hoog oplopen.

Familieconflicten zijn er in vele soorten...

Ruzie over de erfenis van ouders? Onenigheid over de overname van de boerderij of het bedrijf? Gezamenlijk eigenaar van land of onroerend goed, maar oneens over de toekomstige bestemming? Broer en zus wonen beiden op het voormalige land(goed) van de ouders, maar willen geen recht van overpad meer bij elkaar?
Oneens met je zus of broer over de zorg voor jullie bejaarde moeder? Je bent opeens niet meer gewenst op de verjaardag van je kleinzoon of -dochter? Je zoon of dochter heeft je al geruime tijd niet gesproken of gezien door een ouder-kind conflict? Dreigt er een echtscheiding?

Hoe los je het op?

Zelfs in de meest hechte en beste families komen familieconflicten voor. De frustraties en emoties zijn vaak dusdanig diep dat er zonder hulp geen zicht komt op een oplossing.
Mediation is een manier om familieconflicten onder controle te krijgen en de rust weer terug te brengen in de familie. Ook bij kleine beginnende conflicten kan voor een mediator gekozen worden. De mediator zet zijn vaardigheden in om te voorkomen dat kleine meningsverschillen grote conflicten worden. Ook hier geldt: voorkomen van familieconflicten is beter dan genezen.
Door middel van mediation kunnen vastgelopen relaties in een familie weer los getrokken worden en kunnen gezinsleden weer op een normale manier met elkaar gaan communiceren. De ervaring leert dat familieconflicten meestal niet gaan over dat wat benoemd wordt, maar over sluimerende en dieper liggende problemen. Ook daar moet dan heel hard aan gewerkt worden, samen met de mediator.

Op naar de oplossing...

WestelingMediation/Coflictenmediator hanteert een werkwijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke mediator u helpt om het familieconflict bespreekbaar te maken tussen partijen en vervolgens met partijen samen tot oplossingen komt. De mediator zelf neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt ook geen beslissingen. Dat doe je zelf. De mediator begeleidt daarbij. Parrtijen participeren actief en bepalen feitelijk zelf de oplossing.