Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon? Vreemd genoeg zijn er nog steeds bedrijven en instellingen die helemaal niets geregeld hebben.

Klik hier voor volledige artikel

Minder in de portemonnee


Gemiddeld gaan we er dit jaar zo’n 40 euro per maand op achteruit, blijkt uit nieuwe koopkrachtberekeningen van het Nibud. De koopkrachtcijfers variëren van min 9 tot min 116 euro per maand, maar zijn zonder loonstijging nog negatiever.

Klik hier voor volledige artikel

Veilig werken conflictDe overheid adviseert in Corona-tijd wispelturig. Het ene moment kan iedereen gewoon naar kantoor het andere moment is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.

Klik hier voor volledige artikel

Nieuwe wet ter voorkoming faillissement

Lees hierVanaf 1 januari is de WHOA van kracht. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord.
Deze regeling wordt veelal genoemd als de oplossing om een faillissement te voorkomen. Maar is dit nu ook de oplossing?

Klik hier voor volledige artikel

Meer loon...minder te besteden?

Koopkracht?
De loonstroken van januari vallen op de mat. Goed nieuws: onder aan de streep (netto) blijft er net iets meer over. Hebben we nu ook meer te besteden?

Klik hier voor volledige artikel

Nibud pleit voor meer bijstand

Nibud pleit voor meer bijstand
Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) komt tot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten.

Klik hier voor volledige artikel

Huiseigenaren kind van de rekening?

Westerling Mediation over OZB verhoging
Op 15 november moeten alle gemeenten hun begroting rond hebben. Grote kans dat uw gemeente een gat in de begroting heeft door onder andere de hoge kosten van de coronacrisis, ouderen- en jongerenzorg. Dit tekort moet opgevuld worden en dat willen veel gemeenten doen door de OZB extra te gaan verhogen.

Klik hier voor volledige artikel

Mediation in Corona-tijd


Helaas slaat het Covid-19 virus deze herfst opnieuw flink om zich heen. Dat betekent echter niet dat mediations geen doorgang kunnen vinden. Mediators nemen maatregelen zodat gesprekken op een veilige manier kunnen plaatsvinden.

Klik hier voor volledige artikel