Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Per 1 januari 2020: recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Wat is een Transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een bedrag dat een werknemer ontvangt bij ontslag. Het bedrag is bedoeld ter overbrugging van de huidige baan naar een andere baan.
Vroeger werd er gesproken over de bekende 'gouden handdruk'. Daar is tegenwoordig geen sprake meer van omdat de hoogte van de transitievergoeding gebaseerd is op vastgestelde normen. De reden van ontslag en/of de schuldvraag hoeft ook niet bepalend te zijn voor het al dan niet krijgen van de transitievergoeding. Alleen bij zeer verwijtbaar gedrag, denk daarbij aan diefstal, geweld etcetera, kan het zijn dat een rechter vindt dat de werkgever geen vergoeding hoeft te betalen.

De Conflictenmediator, aangesloten bij De Raad van Mediators, bemiddeld tussen werkgevers en werknemers bij arbeidsconflicten en bij de eventueel vast te stellen vergoedingen.

Arbeidsconflict: ga het gesprek aan!

De emoties bij een arbeidsconflict kunnen hoog oplopen. In dergelijke omstandigheden zeggen en doen beide partijen onverstandige dingen. Beter is het dat te voorkomen. Dat kan door vroegtijdig een mediator in te schakelen. Die zal er voor zorgen dat normale gesprekken mogelijk worden. Wellicht dat de arbeidsverhouding verbeterd kan worden. Afspraken daarover kunnen vastgelegd worden. Gaan partijen toch uit elkaar dan kan de mediator in overleg met beide partijen een vaststellingsovereenkomst opstellen en afspraken vastleggen over de transitievergoeding voor de werknemer en eventuele andere vergoedingen en bijzondere afspraken tussen werkgever en werknemer.
De mediator is volledig onafhankelijk. Een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden.